#पब्जी

पब्जी खेल्नेहरू शैक्षिक सामग्री खोज्न थाले

“कक्षा कोठामा अध्यापनका लागि पुग्नुअघि शिक्षकले पूर्वतयारी गरेनन् भने पाठ्यक्रमअनुसारको पठनपाठन प्रभावित हुन्छ । हरेक कक्षाको तयारी शिक्षक आफूले गरेपछि […]

३ महिना अगाडी